Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

19-09-2017

Overstromingsverzekering in Nederland?

Door de geleidelijke klimaatsverandering wordt de kans op overstromingen steeds groter. Betekent dat, dat we in Nederland nu ook gaan werken aan een verzekering tegen overstromingen? 

De rampzalige natuurverschijnselen op Sint Maarten wijzen erop dat wij ons steeds beter moeten wapenen tegen schades door natuurrampen. Want bij een overstroming in Nederland zal dit een groot deel van ons land gaan treffen.

Na de Watersnoodramp in 1953 werd de dekking tegen overstroming in verzekeringen geschrapt. Verzekeraars vonden het risico te groot geworden om zelf te dragen. Alleen betekende dat wel, dat in Nederland het risico volledig werd en wordt afgewenteld op de bewoners. Moet het risico van overstromingen niet gewoon worden toegevoegd aan de verzekerde dekkingen?

Wie gaat het betalen?

Het is te verzekeren, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. De overkoepelende organisatie van verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars, pleit voor het weer opnemen van het risico in opstalverzekeringen. Het moet een zogenaamde collectieve verzekering worden waar alle huiseigenaren verplicht aan meebetalen. En in dat geval moeten ook de huiseigenaren voor wie de kans op overstromingen vrijwel nihil is, gaan meebetalen. Maar dat is natuurlijk ook het principe van het verzekeren. Met z’n allen dragen we de lasten van de gedupeerden.

Wat gaat het ons kosten?

Een extra dekking in de opstalverzekering is natuurlijk welkom, maar het moet wel goed betaalbaar zijn. Verzekeraars verwachten een extra premie van 1 tot 1,50 euro per maand. Verzekeraars branden zich zelf liever niet aan dit soort catastrofedekkingen. Bij een overstroming kunnen ze namelijk gelijk een flinke claim ontvangen. Dit kan zelfs het faillissement van een individuele verzekeraar betekenen. Vandaar dat er wordt gezocht naar een gezamenlijke oplossing.

Wat als het niet verzekerd is?

Schade door overstromingen is nu expliciet uitgesloten in de meeste opstalverzekeringen. Bij schade hoef je dus niet bij de verzekeraar aan te kloppen. Bij de overheid heb je een grotere kans van slagen. Er is namelijk een zogenaamde Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Dit is een reservepotje van de overheid waar gedupeerden aanspraak op kunnen maken. Indirect vullen wij dit potje natuurlijk ook gezamenlijk. De overheid gebruikt hiervoor belastinggeld dat wij met z’n allen opbrengen.

Verwacht op korte termijn geen oplossing voor het risico. Het is nog maar een plan. Het moet financieel nog onderbouwd worden. Het is voor verzekeraars in ieder geval de moeite waard om erin te duiken.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens