Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Iedere schade is vervelend. 

Maar we gaan je gelijk helpen.

Hieronder tref je het algemeen schadeformulier aan. Dit formulier kan je gebruiken wanneer er geen aanrijding is geweest. 

Je kan dit formulier heel gemakkelijk gelijk al vanaf je scherm invullen. Want een pen is niet meer nodig. En je kan zelfs direct ook foto's en gescande facturen meesturen. 

Klaar met invullen? Dan zie je onderaan het formulier de button 'verzenden'. Daarmee plaats je het formulier gelijk in onze emailbox. We gaan er dan direct mee aan de slag.

Jouw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van FinancePoint Voor zover nodig wordt FinancePoint hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.